DLA

DZIECI

Cena (PLN)*

Rejestracja do

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

PRE A1 STARTERS 285 11.08.2021 11.09.2021 11.09.2021
A1 MOVERS 285 11.08.2021 11.09.2021 11.09.2021
A2 FLYERS 285 11.08.2021 11.09.2021 11.09.2021

DLA

NASTOLATKÓW

Cena (PLN)*

Rejestracja do

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

A2 KEY

for Schools

360

10.08.2021
28.08.2021
10.09.2021
20.10.2021
05.11.2021

18.09.2021
02.10.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
18.09.2021
02.10.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021

B1 PRELIMINARY

for Schools

380

31.05.2021
10.08.2021
26.08.2021
10.09.2021
20.10.2021
05.11.2021
10.11.2021

10.07.2021
18.09.2021
02.10.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
18.12.2021
10.07.2021
18.09.2021
02.10.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
18.12.2021

B2 FIRST

for Schools

645

31.05.2021
10.08.2021
16.10.2021
28.10.2021

10.07.2021
18.09.2021
23.11.2021
04.12.2021
10.07.2021
18.09.2021
23.11.2021
04.12.2021

DLA

DOROSŁYCH

Cena (PLN)*

Rejestracja do

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

A2 KEY 360 09.09.2021

09.10.2021

09.10.2021
 
B1 PRELIMINARY 380

01.09.2021

09.10.2021
 
09.10.2021
 
B2 FIRST 645

01.09.2021
01.11.2021

09.10.2021
11.12.2021
09.10.2021
11.12.2021
C1 ADVANCED 655

31.05.2021
01.08.2021
10.09.2021
01.10.2021
01.11.2021
05.11.2021

10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
06.11.2021
04.12.2021
11.12.2021

10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
06.11.2021
04.12.2021
11.12.2021
C2 PROFICIENCY 675

28.10.2021

27.11.2021 27.11.2021

DLA

BIZNESU

Cena (PLN)*

Rejestracja do

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

B1 BUSINESS

PRELIMINARY

380      

B2 BUSINESS

VANTAGE

630      

C1 BUSINESS

HIGHER

700      

 


Odwołanie od wyniku - 1 etap (polega na ponownym przeliczeniu punktów) - 120 zł
Odwołanie od wyniku - 2 etap (polega na ponownym sprawdzeniu pracy) - 570 zł


%

Możliwość dofinansowania do 80% w ramach programu
"Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego". 
Zadzwoń i poznaj szczegóły! 606 344 090


* W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT przy egzaminach, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cennika w oparciu o doliczenie kwoty podatkowej.