DLA

DZIECI

Cena (PLN)

Rejestracja do

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

PRE A1 STARTERS 280      
A1 MOVERS 280      
A2 FLYERS 280      

DLA

NASTOLATKÓW

Cena (PLN)

Rejestracja do

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

A2 KEY

for Schools

350

04.08.2021
10.09.2021
22.10.2021
05.11.2021

11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021

B1 PRELIMINARY

for Schools

370

31.05.2021
04.08.2021
10.09.2021
22.10.2021
05.11.2021

10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021

B2 FIRST

for Schools

620

31.03.2021
30.04.2021
31.05.2021
04.08.2021
10.09.2021
22.10.2021
05.11.2021

15.05.2021
12.06.2021
10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
15.05.2021
12.06.2021
10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021

DLA

DOROSŁYCH

Cena (PLN)

Rejestracja do

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

A2 KEY 350 04.08.2021
10.09.2021
22.10.2021
05.11.2021

11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021

11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
B1 PRELIMINARY 370

31.05.2021
04.08.2021
10.09.2021
22.10.2021
05.11.2021

10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
B2 FIRST 620

30.04.2021
31.05.2021
04.08.2021
10.09.2021
22.10.2021
05.11.2021

12.06.2021
10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
12.06.2021
10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
C1 ADVANCED 635

23.04.2021
14.05.2021
31.05.2021
04.08.2021
10.09.2021
22.10.2021
05.11.2021

29.05.2021
19.06.2021
10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021

29.05.2021
19.06.2021
10.07.2021
11.09.2021
16.10.2021
27.11.2021
11.12.2021
C2 PROFICIENCY 655

22.10.2021

27.11.2021 27.11.2021

DLA

BIZNESU

Cena (PLN)

Rejestracja do

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

B1 BUSINESS

PRELIMINARY

360      

B2 BUSINESS

VANTAGE

610      

C1 BUSINESS

HIGHER

690      

%

Możliwość dofinansowania do 80% w ramach programu
"Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego". 
Zadzwoń i poznaj szczegóły! 606 344 090