Junior Star to program dla starszych, zaawansowanych językowo uczniów. Wymaga zaangażowania i systematyczności, ale daje niesamowite efekty. To moment, w którym rodzice już widzą, że edukacja językowa się powiodła i angielski będzie ważnym orężem w przyszłości ich dzieci.

 

Zwieńczeniem programu, a zarazem całego ambitnego dziecięcego cyklu nauczania, jest podejście do egzaminu Cambridge English Qualifications: A2 FLYERS.

 

Kursy Junior Star przygotowują uczniów do naszego egzaminacyjnego City College, gdzie zdobędą najpopularniejszy na świecie certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, czyli B2 FIRST for Schools (FCE) 

 

STRUKTURA KURSU:

 • ilość poziomów: 2
 • częstotliwość zajęć: 2 razy po 60 min. tygodniowo 
 • długość kursu: 30 tygodni
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: druga połowa września
 • zakończenie kursu: czerwiec

 

PROGRAM NAUCZANIA:

 • materiał  nauczania obejmuje poziomy A1-A2+ wg Rady Europy
 • program wyprzedza i mocno przekracza podstawę programową w szkołach publicznych
 • kompatybilny z poziomami testów Cambridge dla dzieci
 • rozwija wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i w szczególności mówienie

 

DODATKI:

 • zestaw kursanta
 • dostęp do platformy edukacyjnej
 • lekcje z native speakerem w ramach kursu na wyższych poziomach

 

BEZPŁATNE PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych.
 • Program HELP TRACK – darmowe korepetycje.
 • Program TEST TRACK – trening do wybranego egzaminu.

 

OCENA I CERTYFIKACJA: 

 • dyplom wraz z opisem poziomu wg Rady Europy na zakończenie każdego kursu
 • rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń
 • monitorowanie standardu kursu przez metodyka
 • bieżące informacje dla rodziców: informacje w dzienniku elektronicznym, zebrania
 • testy próbne i oficjalne testy Cambridge (opcjonalnie): A2 FLYERS po 2 poziomie