Kurs typowo konwersacyjny, do tego z native speakerem! Swobodny jeśli chodzi o atmosferę, mega intensywny jeśli chodzi o ilość autentycznego angielskiego na lekcjach. Nabieranie i utrzymywanie płynności w posługiwaniu się językiem angielskim to główne jego cele. Bez zadań domowych, zaliczeń - czyste zanurzenie się w języku!

 

Dodatkową gratką są 2 lekcje SOLO (indywidualne) przeznaczone na omówienie postępów i... jeszcze więcej zindywidualizowanego angielskiego! 

 

 

 

 

 

STRUKTURA KURSU:

 • ilość poziomów: 5
 • częstotliwość zajęć: 1 raz po 90 min. tygodniowo
 • uzupełnienie kursu: 2 lekcje SOLO (indywidualne)
 • długość kursu: 30 tygodni
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: druga połowa września
 • zakończenie kursu: czerwiec
 • tryb: stacjonarny lub online

 

PROGRAM NAUCZANIA:

 • materiał  nauczania obejmuje poziomy A2-C2 wg Rady Europy
 • koncentruje się wyłącznie na umiejętnościach komunikacyjnych, polega na zanurzeniu w języku i rozmowach z obcokrajowcem
 • kurs nie przebiega wg konkretnego programu; każda lekcja to nowy temat konwersacyjny na określonym poziomie z innym tematem przewodnim

 

DODATKI:

 • materiały edukacyjne (np. kserokopie)
 • kurs prowadzony przez native speakera
 • pakiet 2 lekcji SOLO (indywidualnych) 

 

BEZPŁATNE PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych.
 • Program HELP TRACK – darmowe korepetycje.
 • Program TEST TRACK – trening do wybranego egzaminu.

 

OCENA I CERTYFIKACJA: 

 • dyplom wraz z opisem poziomu wg Rady Europy na zakończenie każdego kursu
 • brak zaliczeń i testów
 • monitorowanie standardu kursu przez metodyka
 • bieżące informacje w dzienniku elektronicznym

 

 

%

Możliwość dofinansowania  do 80% w ramach programu
"Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego".