Przygotowanie do egzaminu B2 First (FCE)

B2 First, wcześniej znany jako FCE, jest najbardziej znanym na świecie certyfikatem językowym. Certyfikat jest ważny na całe życie i umożliwia studiowanie w języku obcym. B2 First pomaga w zdobyciu wymarzonej pracy, także jako nauczyciel języka angielskiego.

 

B2 First potwierdza, że potrafisz:

 • prowadzić rozmowy w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty
 • śledzić wiadomości i informacje dotyczące codziennych tematów
 • pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji
 • uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej między szkołami lub uczelniami
 • pisać listy, raporty, opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej.
 • przeprowadzić prezentację w języku angielskim na znane Ci tematy z życia codziennego.

Dlaczego egzamin B2 First?

 • uznawany przez instytucje, szkoły i uczelnie (ponad 150 uczelni w Polsce) w krajach anglojęzycznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • zwiększa szansę dostania się na studia w kraju i za granicą
 • podczas przygotowań do egzaminu cały czas uczysz się praktycznego angielskiego
 • zdobywasz najbardziej rozpoznawalny na całym świecie certyfikat językowy na poziome B2
 • dla osób z przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej
 • w wybranych przypadkach pozwala zaliczyć zajęcia z angielskiego podczas studiów na uczelniach wyższych.

 

 https://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/exam-preparation/