C1 Advanced (CAE)

Certyfikat C1 Advanced pomaga czerpać maksymalne korzyści z nauki, pracy oraz życia w krajach anglojęzycznych. Ponad 6000 instytucji edukacyjnych, firm i instytucji państwowych na całym świecie uznaje C1 Advanced za potwierdzenie wysoce zaawansowanego poziomu znajomości języka. Wśród nich takie instytucje jak IMB, BMW, Sony, London Metropolitan University i wiele innych.

 

SPRAWDŹ UZNAWALNOŚĆ EGZAMINU

 

Certyfikat jest ważny bezterminowo!

 

C1 Advanced potwierdza, że potrafisz:

 • studiować w języku angielskim w kraju lub za granicą
 • efektywnie komunikować się na zaawansowanym poziomie językowym w sytuacjach codziennych, a także w trakcie dyskusji podczas studiów odbywanych w języku angielskim
 • pracować w środowisku angielskojęzycznym
 • w pełni brać udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych i seminariach akademickich, przeprowadzanych w języku angielskim
 • pisać eseje wyrażające różne punkty widzenia, używając także pojęć abstrakcyjnych
 • śledzić wiadomości i informacje, a także czytać artykuły i rozprawki poruszające tematy naukowe lub eksperckie

 

Dlaczego C1 Advanced?

 • uznawany przez ponad 6000 instytucji edukacyjnych, biznesowych i rządowych
 • pozwala podjąć studia za granicą - uznawany przez większość szkół wyższych w Wielkiej Brytanii podczas rekrutacji na studia
 • daje możliwość pracy w zagranicznych firmach w kraju i za granicą
 • w wybranych przypadkach pozwala zaliczyć zajęcia z angielskiego podczas studiów na uczelniach wyższych
 • dla osób z przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć w klasach starszych szkoły podstawowej i szkołach średnich w naszym kraju

 

 https://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/exam-preparation/

 

Zobacz krótki film o C1 Advanced

Napisy w języku polskim? Kliknij Gwiazdkę w prawym dolnym rogu i wybierz Napisy, a następnie Autotłumaczenie i kliknij Polski.