Program dla zaangażowanej i zdolnej młodzieży, która osiągnęła wysoki poziom zaawansowania, przede wszystkim pod względem komunikacyjnym. 

 

Półmetek programu wyznacza egzamin Cambridge B1 PRELIMINARY for Schools (PETfS), a celem jest przygotowanie nastolatków do egzaminu Cambridge B2 FIRST for Schools (FCEfS). Oba egzaminy oferowane są dla naszych kontynuujących kursantów z dużymi rabatami.

 

Nowością jest dodanie do kursu jednej lekcji SOLO (indywidualnej), która jest przeznaczona na konsultacje z uczniem w temacie przygotowania do egzaminu.
 

 

STRUKTURA KURSU:

 • ilość poziomów: 4
 • częstotliwość zajęć: 2 razy po 60 min. tygodniowo
 • uzupełnienie kursu: 1 lekcja SOLO (indywidualna)
 • długość kursu: 30 tygodni
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: druga połowa września
 • zakończenie kursu: czerwiec

 

PROGRAM NAUCZANIA:

 • materiał  nauczania obejmuje poziomy B1-B2+ wg Rady Europy
 • program wyprzedza i mocno przekracza podstawę programową w szkołach publicznych
 • kompatybilny z poziomami egzaminów Cambridge dla młodzieży
 • rozwija wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie, a także umiejętności testowe

 

PAKIET EDUKACYJNY:

 • zestaw kursanta
 • dostęp do platformy edukacyjnej
 • lekcje z native speakerem w ramach kursu
 • 1 lekcja SOLO (indywidualna) przeznaczona na konsultacje z uczniem w temacie przygotowania do egzaminu

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE w ramach pakietu:

 • Program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych.
 • Program HELP TRACK – korepetycje.
 • Program TEST TRACK – trening do wybranego egzaminu.

 

OCENA I CERTYFIKACJA: 

 • dyplom wraz z opisem poziomu wg Rady Europy na zakończenie każdego kursu
 • rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń
 • monitorowanie standardu kursu przez metodyka
 • bieżące informacje dla rodziców: informacje w dzienniku elektronicznym, zebrania
 • egzaminy próbne i oficjalne egzaminy Cambridge (opcjonalnie): B1 PRELIMINARY for Schools po 2 poziomie i B2 FIRST for Schools na zakończenie programu.