Metoda EDWARD'S LEAGUE to kontynuacja najlepszej ścieżki egzaminacyjnej w Polsce. To właśnie tu, w szkołach CLAN CITY, na podstawie wieloletnich obserwacji i badań, powstała kontynuacja nauczania języka angielskiego dedykowanej młodzieży w wieku 11-14 lat. Kursy adresowane są uczniom ambitnym, którzy ukończyli kurs Savvy Ed i są gotowi na poznanie prawdziwego, naturalnego angielskiego. 

 

 

Metoda EDWARD'S LEAGUE przygotowuje uczniów do zdawania egzaminów Cambridge English Qualifications:

 • A2 KEY FOR SCHOOLS

 • B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS

 

W czasie realizacji kursów uczniowie ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne, a z drugiej strony przyświeca nam jasno sprecyzowany cel: komunikacja! Ważne, aby uczeń mówił bez oporów, komunikował się nie tylko skutecznie, ale również z zachowaniem zasad poprawnościowych.

 

 

3 poziomy EDWARD'S LEAGUE to:

 

 

 

W metodzie EDWARD'S LEAGUE kierujemy się powiedzeniem „kropla drąży skalę.” Nasi uczniowie dzięki starannie zaplanowanym doświadczeniom językowym, są w stanie bez nadmiernego wysiłku opanować obszerny i trudny materiał, często nieosiągalny dla rówieśników! Połączenie prezentowanych podejść praktykujemy już od etapu Teddy Eddie, aczkolwiek tym razem będziemy realizować je w nowym stylu! Wprowadzamy elementy prawdziwego angielskiego (Real English) czyli autentycznego języka, języka native speakerów, spersonalizowanego i w życiowym kontekście. Nie upraszczamy wypowiedzi i nie modelujemy ich sztucznie. Równocześnie dbamy o wprowadzanie i utrwalanie konceptów gramatycznych, krok po kroku, strukturalnie, w kontrolowanych ćwiczeniach typu dryle.

 

Ważnym elementem metody jest głęboko przemyślany Pakiet Edukacyjny, w skład którego wchodzą:

 • LESSON BOOK – książka, z którą uczeń pracuje głównie na zajęciach;
 • HOMEWORK SITE – zadania domowe online, które umożliwią pełne opanowanie materiału za pomocą nowoczesnych technologii, w przyjazny sposób;
 • HOME BOOK – książka ćwiczeń, dzięki której uczeń na bieżąco sprawdza swoje umiejętności, a następnie otrzymuje informację zwrotną od lektora;
 • READER – książka z wciągającymi opowiadaniami, ucząca przyjemności obcowania z dłuższym tekstem w języku obcym;
 • PARENT’S INFORMATION CARD – karta informacyjna dla rodziców zawierająca najważniejsze informacje o metodzie;
 • TECZKA, GRAWEROWANY DŁUGOPIS oraz NOTES;
 • CERTYFIKAT – wręczany po ukończeniu każdego poziomu metody.

 

 

STRUKTURA KURSU:

 • ilość poziomów: 3
 • częstotliwość zajęć: 2 razy po 60 min. tygodniowo 
 • długość kursu: 30 tygodni
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: druga połowa września
 • zakończenie kursu: czerwiec

 

PROGRAM NAUCZANIA:

 • materiał  nauczania obejmuje poziomy A2- B1+ wg Rady Europy
 • program wyprzedza i mocno przekracza podstawę programową w szkołach publicznych
 • kompatybilny z poziomami testów Cambridge dla dzieci i młodzieży
 • rozwija wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i w szczególności mówienie

 

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych.
 • Program HELP TRACK – korepetycje.
 • Program TEST TRACK – trening do wybranego egzaminu.

 

OCENA I CERTYFIKACJA: 

 • dyplom wraz z opisem poziomu wg Rady Europy na zakończenie każdego kursu
 • rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń
 • monitorowanie standardu kursu przez metodyka
 • bieżące informacje dla rodziców: informacje w dzienniku elektronicznym, zebrania
 • testy próbne i oficjalne testy Cambridge (opcjonalnie)

 

 

Metoda EDWARD'S LEAGUE to efekt wieloletniej pracy i badań prowadzonych w Centrum Badań i Rozwoju Językowego CBiREJ w obszarze nauczania języka angielskiego dzieci oraz młodzieży. Razem z Aleksandrą Komadą stworzyłyśmy innowacyjną metodę nastawioną na ambitne cele i skuteczną naukę, dającą szerokie możliwości w rozwoju językowym nastoletnich kursantów. EDWARD'S LEAGUE jest ważnym elementem na drodze do najwyższych certyfikatów Cambridge English, takich jak C1 Advanced czy C2 Proficiency. Zachęcam do realizacji tej ambitnej metody w miejscu, gdzie ona powstała!

 

 Diana Kubica

 właściciel / dyrektor szkół Clan City

 współautorka metody EDWARD'S LEAGUE