Exam Academy to najobszerniejsze kursy w naszej ofercie. Są dla osób, których celem jest uzyskanie certyfikatu Cambridge i które gotowe są do systematycznej nauki. Taki kurs przygotowujący trwa rok lub dwa lata, w zależności od indywidualnych predyspozycji i zaangażowania kursanta. 

 

Kursy Exam Academy przygotowują do wszystkich egzaminów Cambridge English Qualifications dla dorosłych:

 • A2 KEY
 • B1 PRELIMINARY
 • B2 FIRST
 • C1 ADVANCED
 • C2 PROFICIENCY

 

STRUKTURA KURSU:

 • ilość poziomów: 5
 • częstotliwość zajęć: 2 razy po 90 min. tygodniowo
 • uzupełnienie kursu: 1 lekcja SOLO (indywidualna)
 • długość kursu: 30 tygodni
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: druga połowa września
 • zakończenie kursu: czerwiec

 

PROGRAM NAUCZANIA:

 • materiał  nauczania obejmuje poziomy A2-C2 wg Rady Europy
 • koncentruje się na przygotowaniu do konkretnego egzaminu
 • nie pomija rozwoju żadnych kompetencji językowych ponieważ egzaminy Cambridge sprawdzają wszystkie sprawności: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie

 

PAKIET EDUKACYJNY:

 • zestaw kursanta z dostępem do platformy edukacyjnej
 • lekcje z native speakerem w ramach kursu
 • 1 lekcja SOLO (indywidualna) przeznaczona na konsultacje z uczniem w temacie przygotowania do egzaminu

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE w ramach pakietu:

 • Program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych.
 • Program HELP TRACK – korepetycje.
 • Program TEST TRACK – trening do wybranego egzaminu.

 

OCENA I CERTYFIKACJA: 

 • dyplom wraz z opisem poziomu wg Rady Europy na zakończenie każdego kursu
 • rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń
 • monitorowanie standardu kursu przez metodyka
 • bieżące informacje w dzienniku elektronicznym
 • egzaminy próbne i oficjalne egzaminy Cambridge (opcjonalnie)