Graffiti to program dedykowany młodzieży i jej potrzebom. Tempo kursu jest umiarkowane i uwzglednia potrzeby płynące z nauki w szkole publicznej. Czasem młodzież na tym etapie jest zniechęcona i znużona, dlatego ważnym elementem kursu jest LEARNING AWARENESS – budowanie świadomości językowej i motywowanie do nauki. 

 

Graffiti to kursy, na których bardzo się dba o atmosferę, akceptację, aby nastolatkom po prostu chciało się brać udział w lekcjach i uczyć się. 

 

STRUKTURA KURSU:

 • ilość poziomów: 6
 • częstotliwość zajęć: 2 razy po 60 min. tygodniowo
 • długość kursu: 30 tygodni
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: druga połowa września
 • zakończenie kursu: czerwiec

 

PROGRAM NAUCZANIA:

 • materiał  nauczania obejmuje poziomy A1-B2 wg Rady Europy
 • program uwzględnia podstawę programową w szkołach publicznych i pomaga uzyskać dobre oceny
 • solidne i gruntowne przygotowanie do egzaminów szkolnych: egzaminu ósmoklasisty i matury (element realizowany na każdym poziomie programu)
 • program nie pomija rozwijania umiejętności komunikacyjnych, wręcz przeciwnie, obok wsparcia nauki w szkołach publicznych, jest to równorzędny cel nauczania

 

PAKIET EDUKACYJNY:

 • zestaw kursanta
 • dostęp do platformy edukacyjnej
 • lekcje z native speakerem w ramach kursu na wyższych poziomach

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE w ramach pakietu:

 • Program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych.
 • Program HELP TRACK – korepetycje.
 • Program TEST TRACK – trening do wybranego egzaminu.

 

OCENA I CERTYFIKACJA: 

 • dyplom wraz z opisem poziomu wg Rady Europy na zakończenie każdego kursu
 • rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń
 • monitorowanie standardu kursu przez metodyka
 • bieżące informacje dla rodziców: informacje w dzienniku elektronicznym, zebrania