C2 Proficiency (CPE)

C2 Proficiency to certyfikat, który jest uznawany jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowania zbliżonym do poziomu rodzimych użytkowników języka przez tysiące wiodących firm i instytucji edukacyjnych na świecie.

 

Przygotowanie się i zdanie egzaminu C2 Proficiency oznacza, że możesz studiować i pracować posługując się językiem angielskim na najwyższym poziomie zaawansowania, na przykład, podczas zagranicznych studiów podyplomowych. Certyfikat jest ważny bezterminowo.

 

SPRAWDŹ UZNAWALNOŚĆ EGZAMINU

C2 Proficiency potwierdza, że potrafisz:

  • studiować w języku angielskim na najwyższym poziomie zaawansowania, na przykład, podczas studiów podyplomowych czy doktoranckich
  • prowadzić negocjacje biznesowe na poziomie menedżerskim w międzynarodowych kontekstach biznesowych
  • rozumieć złożone aspekty wielorakich form pisarskich
  • prowadzić rozmowy wymagające użycia języka obcego na poziomie abstrakcyjnym i emocjonalnym

 

C2 Proficiency - dlaczego?

  • egzamin na najwyższym poziomie zaawansowania, potwierdzający opanowanie języka angielskiego jako języka obcego na bardzo wysokim poziomie
  • pomaga rozwijać umiejętności językowe przydatne do używania języka angielskiego w złożonych kontekstach biznesowych i akademickich
  • pozwala podejmować pracę oraz studia, w kraju lub za granicą, we wszelkiego typu organizacjach, firmach czy uczelniach, w których głównym językiem komunikacji jest język angielski

 

 https://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/exam-preparation/