Program dla dzieci, które rozpoczęły przygodę z angielskim w szkole podstawowej. Uwzględnia program realizowany w szkole publicznej oraz przygotowanie do egzaminów szkolnych. Na wyższych poziomach przewidziane są lekcje z native speakerem w ramach kursu.

 

Dzieci mogą dodatkowo korzystać z korepetycji w ramach programu HELP TRACK lub poszerzać swoje zainteresowania korzystając z programu FAST TRACK. 
 

 

 

 

 

 

STRUKTURA KURSU:

 • ilość poziomów: 6
 • częstotliwość zajęć: 2 razy po 60 min. tygodniowo
 • długość kursu: 30 tygodni
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: druga połowa września
 • zakończenie kursu: czerwiec

 

PROGRAM NAUCZANIA:

 • materiał  nauczania obejmuje poziomy A0-A2 wg Rady Europy
 • program uwzględnia podstawę programową w szkołach publicznych i pomaga uzyskać dobre oceny
 • doprowadza uczniów do poziomu w pełni komunikacyjnego, kiedy dziecko potrafi mówić w języku obcym

 

PAKIET EDUKACYJNY:

 • zestaw kursanta
 • dostęp do platformy edukacyjnej
 • MAPS – system z nagrodami w czasie lekcji uatrakcyjniający zajęcia i zwiększający motywację (dotyczy młodszych grup)
 • lekcje z native speakerem w ramach kursu na wyższych poziomach

 

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE w ramach pakietu:

 • Program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych.
 • Program HELP TRACK – korepetycje.
 • Program TEST TRACK – trening do wybranego egzaminu.

 

OCENA I CERTYFIKACJA: 

 • dyplom wraz z opisem poziomu wg Rady Europy na zakończenie każdego kursu
 • rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń
 • monitorowanie standardu kursu przez metodyka
 • bieżące informacje dla rodziców: informacje w dzienniku elektronicznym, lekcje pokazowe, zebrania