FUKO

FAKTY-UCZUCIA-KONSEKWENCJE-OCZEKIWANIA
Narzędzie do bezpiecznego udzielania informacji zwrotnej (feedbacku). Dla wszystkich, w szczególności dla nauczycieli, rodziców, szefów.
Jak przekazać krytykę i nie obrazić?

  • Przedstaw FAKT, np.: Wczoraj spóźniłeś się na moją lekcję.
  • Powiedz, jakie to budzi w tobie UCZUCIA, np.: Rozdrażniło mnie to i czuję się lekceważony. Poza tym po prostu jest mi przykro.
  • Opowiedz o KONSEKWENCJACH, czyli na co cię to zachowanie naraziło, np.: Musiałem przerwać tłumaczenie trudnego zagadnienia i zacząć od początku, bo inni uczniowie się zdekoncentrowali. Ostatecznie zabrakło mi czasu na wytłumaczenie zadania domowego. 
  • Wyraź OCZEKIWANIE, np.: Liczę, że nie będziesz się już spóźniać na moje lekcje. 

Przed trudną rozmową przygotuj się wg tego schematu. Dasz sobie dużo większe szanse, że rozmowa pójdzie dobrze.

 

 

W Internecie znajdziesz mnóstwo materiałów opisujących FUKO. Poniżej 2 przykłady: